Omdat techniek een vak is 0800 - 844 0 844

Praktijktraining

Lassen is het verbinden van materialen door druk en/of warmte, waarbij het materiaal op de verbindingsplaats in vloeibare of deegachtige toestand wordt gebracht, terwijl al of niet materiaal met ongeveer dezelfde samenstelling wordt toegevoegd. Zodoende ontstaat er continuïteit tussen de te verbinden delen. Anders dan bij solderen smelt bij lassen ook het materiaal van het werkstuk, dus niet alleen het toevoegmateriaal.

Er zijn vier meest bekende lasprocessen die aangeboden worden in cursusvorm, te weten:

  • TIG lassen (Tungsten Inert Gas lassen)
  • MIG of MAG lassen (Metal Inert Gas / Metal Active Gas)
  • BMBE (Booglassen met Beklede Elektrode)
  • Autogeen (Gassmeltlassen (zeer warme gasvlam)

Het voordeel van lassen is dat de verbinding erg sterk, stijf en licht is en goedkoper en sneller te maken dan boutverbindingen. Het nadeel van lassen is dat de verbinding lastig te verwijderen is en structureel het materiaal verandert (sterkte en hardheid). Te verschillende materialen kunnen ook niet gelast worden.